Polityka prywatności – Educativo.pl


 

Polityka prywatności serwisu Educativo.pl 

 

Ostatnia aktualizacja polityki prywatności nastąpiła 24.05.2018, w związku z dostosowaniem Polityki Prywatności do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które wejdą w życie z dn. 25.05.2018

 

Słownik pojęć i definicje:
 

 • Serwis / Platforma szkoleniowa: Strona internetowa pod adresem www.educativo.pl, na której świadczone są E-usługi przez firmę EDUCATIVO Martyna  Niziołek.
   
 • Administrator: firma EDUCATIVO Martyna  Niziołek zarządzająca i świadcząca E-usługi w ramach Serwisu www.educativo.pl.
   
 • Użytkownik / Klient: osoba lub podmiot składający oświadczenie woli oraz dobrowolnie korzystający z E-usług w ramach Serwisu, podający dane osobowe oraz godzący się na przetwarzanie tych danych w celu zapewnienia świadczenia E-usług przez Serwis.
   
 • E-usługa: należy przez to rozumieć dostęp Użytkownika do opłaconego kursu on-line na określony horyzont czasowy poprzez Serwis www.educativo.pl

 • Zamówienie: Złożenie oświadczenia woli przez Użytkownika na zawarcie umowy o świadczenie E-usługi oferowanej przez Administratora. Za skuteczne złożenie zamówienia uznaje się dokonanie zamówienia na stronie www.educativo.pl oraz uregulowanie płatności w pełnej kwocie.

 • Rejestracja:  w celu poprawnego skorzystania z E-usług wymagana jest założenie konta w Serwisie, należy przez to rozumieć wypełnienie formularza rejestracyjnego polegające na podaniu danych osobowych takich jak: Imię i Nazwisko, e-mail.

 

§1. Polityka Prywatności określa reguły przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisów internetowych udostępnianych w domenie www.educativo.pl administrowanej przez EDUCATIVO Martyna  Niziołek (dalej „Serwis”) odnoszących się do niniejszej Polityki Prywatności. W niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

§2. Administratorem danych jest firma EDUCATIVO Martyna  Niziołek z siedzibą w Toruniu przy ul. Polnej 65. NIP: 5811936324 , REGON: 320988966. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a dane przechowywane są na zabezpieczonych serwerach. 

$3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzu zamówienia są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. 

§4. Dane przekazywane przez Użytkownika: Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. Gromadzimy dane podane dobrowolnie przez Użytkownika na potrzeby realizacji E-usługi, utworzenia konta na platformie szkoleniowej www.educativo.pl.  


§5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:
- realizacji E-usług świadczonych w ramach serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO);
- marketingu produktów lub usług własnych, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność świadczenia E-usług w ramach Serwisu. Do uzyskania dostępu do platformy szkoleniowej w ramach Serwisu www.educativo.pl konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego i wymaga to podania następujących danych: Imię i Nazwisko, adres e-mail.

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkownika mogą być także przekazywane wskazanym przez Administratora podmiotom trzecim w związku z realizowanymi e-usługami na rzecz Użytkownika, to jest operatorowi płatności (tpay.com, paypal.com). 

§6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, przysługują Użytkownikowi następujące prawa: 
- W każdej chwili Użytkownik może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. 
- Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto użytkownika zostanie usunięte i dane osobowe przestaną być przetwarzane przez Administratora. 
- Użytkownik może wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez Użytkownika celu. 
- Użytkownik ma prawo do wglądu oraz zmiany swoich danych osobowych.
- Użytkownik może zażądać informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.
- Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem w celu zmiany, usunięcia lub uzyskania informacji na temat przetwarzanych danych osobowych: Educativo Martyna Niziołek, ul. Polna 65, 87-100 Toruń, kontakt@educativo.pl 

§7. Czas przechowywania danych osobowych. Dane osobowe przechowywane są przez Administratora do czasu usunięcia konta Użytkownika w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na żądanie, ale również w przypadku wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub zażądania przez Użytkownika usunięcia danych osobowych.

W systemie Administratora pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Użytkownika transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi Użytkownikowi roszczeniami oraz w związku z obowiązującymi przepisami prawa. 

§8. Administrator stosuje pliki typu cookie lub podobne małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki tego typu są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych. Stosowanie cookies umożliwia podnoszenie jakości naszych usług oraz zwiększania zadowolenia naszych użytkowników dzięki przechowywaniu ich preferencji. Pliki cookie stosowane są do następujących celów: utrzymanie sesji Użytkownika, przywrócenie sesji użytkownika, zapamiętanie zawartości koszyka oraz kodów promocyjnych. 

Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które wykorzystują pliki cookies w następujących celach: monitorowanie ruchu, analiza danych statystycznych, ustalanie liczby użytkowników, pośrednictwo płatności, do podmiotów należy zaliczyć:

 • - facebook.com
 • - google.com/analytics
 • - adwords.google.com
 • - bit.ly
 • - paypal.com
 • - tpay.com

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

§9. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najsprawniejszej obsługi świadczonych usług hostingowych. Usługi serwerowe świadczone są przez hetzner.com.

 

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

- czas nadejścia zapytania;
- czas wysłania odpowiedzi;
- nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS;
- informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS;
- adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
- informacje o przeglądarce użytkownika;
- informacje o adresie IP.

 

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi, są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.


§10. Profilowanie. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Konsekwencją profilowania będzie analiza lub przewidywanie preferencji zakupowych w ramach marketingu własnych e-usług. Profilowanie przekazu marketingowego odbywa się poprzez wtyczki (facebook.com oraz Google Analitycs, Google AdWords), które są zainstalowane w Serwisie. 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie Polityki Prywatności - skontaktuj się z Nami
Educativo Martyna Niziołek, ul. Polna 65, 87-100 Toruń kontakt@educativo.pl  

 

 

Logowanie

email
hasło
Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Zaloguj się

Resetowanie hasła

email
Resetuj

Rejestracja

imię
nazwisko
email
hasło
powtórz hasło
Chcę otrzymywać informacje o nowościach i promocjach
Zarejestruj się

Zamknij

Zamknij

Wpisz kod rabatowy

kod