Regulamin – Educativo.pl

Regulamin serwisu Educativo.pl

 

 
 

 

Słownik pojęć i definicje:
 

 • Serwis / Platforma szkoleniowa: Strona internetowa pod adresem www.educativo.pl, na której świadczone są E-usługi przez firmę EDUCATIVO Martyna  Niziołek.
   
 • Administrator: firma EDUCATIVO Martyna  Niziołek zarządzająca i świadcząca E-usługi w ramach Serwisu www.educativo.pl.
   
 • Użytkownik / Klient: osoba lub podmiot składający oświadczenie woli oraz dobrowolnie korzystający z E-usług w ramach Serwisu, podający dane osobowe oraz godzący się na przetwarzanie tych danych w celu zapewnienia świadczenia E-usług przez Serwis.
   
 • E-usługa: należy przez to rozumieć dostęp Użytkownika do opłaconego kursu on-line na określony horyzont czasowy poprzez Serwis www.educativo.pl.

 

 • Zamówienie: Złożenie oświadczenia woli przez Użytkownika na zawarcie umowy o świadczenie E-usługi oferowanej przez Administratora. Za skuteczne złożenie zamówienia uznaje się dokonanie zamówienia na stronie www.educativo.pl oraz uregulowanie płatności w pełnej kwocie.

 

 • Rejestracja / Utworzenie Nowego Konta Użytkownika: W celu poprawnego skorzystania z E-usług wymagana jest założenie konta w Serwisie, należy przez to rozumieć wypełnienie formularza rejestracyjnego polegające na podaniu danych osobowych takich jak: Imię i Nazwisko, e-mail.
 • Reklamacje: reklamacje należy składać drogą mailową na adres kontakt[małpa]educativo.pl lub przez formularz kontaktowy.

 

 

Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników z serwisu www.educativo.pl (zwanym dalej: Serwisem).

2. Warunkiem korzystania z Serwisu i każdorazowego korzystania z E-usług jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz Polityki Prywatności, która skutkuje zobowiązaniem Użytkownika do jego przestrzegania. Regulamin obowiązuje wszystkich klientów, osoby odwiedzające Serwis oraz subskrybentów darmowych oraz płatnych E-usług należących do EDUCATIVO Martyna Niziołek. 

 

Administrator
Właścicielem i Administratorem niniejszego serwisu jest firma EDUCATIVO Martyna Niziołek z siedzibą w Toruniu przy ul. Polnej 65. NIP: 5811936324, REGON: 320988966.
 

Korzystanie z E-usług

1. W celu poprawnego skorzystania z E-usług wymagane jest założenie konta w Serwisie, należy przez to rozumieć wypełnienie formularza rejestracyjnego polegające na podaniu danych osobowych takich jak: Imię i Nazwisko, e-mail.

2. Skuteczne złożenie zamówienia E-usługi oznacza finalizację zamówienia poprzez płatność lub kod zniżkowy i w efekcie rozpoczęcie świadczenia E-usługi.

 

3. W celu korzystania z zasobów Serwisu użytkownik loguje się na swoim indywidualnym Koncie. 

4. Użytkownik loguje się na Konto za pomocą wskazanego w procesie rejestracji adresu e-mail oraz hasła.

5. Złożenie zamówienia i rejestracja konta wiąże się z akceptacją następujących postanowień przez Użytkownika:
        a. Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia,
        b. Użytkownik przystępuje dobrowolnie do użytkowania Serwisu,
        c. dane wskazane w procesie rejestracji są prawdziwe i należą do Użytkownika,
        d. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w procesie rejestracji przez Administratora w celu skutecznego zrealizowania Zamówienia, zgodnie z Polityką Prywatności. 

6. E-usługi dostępne w serwisie są płatne zgodnie z Cennikiem.

7. Użytkownik nie może sprzedać konta, oddać lub zbyć go w dowolny inny sposób.

8. Materiały szkoleniowe udostępnione w ramach świadczonej E-usługi zostały oznakowane unikalną sygnaturą użytkownika.

9. Udostępnianie, publiczne odtwarzanie fragmentów lub całości materiałów szkoleniowych jest zabronione. Materiały są chronione prawami autorskimi.

10. Administrator może zablokować konto Użytkownika na czas określony lub nieokreślony, jeśli:
        a. Stwierdzi łamanie przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
        b. Użytkownik zalega z płatnościami za E-usługę.


Dane osobowe
1. Dane przekazywane przez Użytkownika: Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. Gromadzimy dane podane dobrowolnie przez Użytkownika na potrzeby realizacji zamówienia, utworzenia konta na platformie szkoleniowej Educativo.pl oraz świadczenia usługi. 

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzu zamówienia są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. 

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z dokumentem: Polityka Prywatności.

3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych zgodnie z Polityką Prywatności.

Wyłączenie odpowiedzialności 
1. Administrator nie bierze odpowiedzialności za treści opinii, komentarzy osób prywatnych i firm oraz reklam umieszczonych w Serwisie. 

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji / materiałów / tekstów / opinii zawartych na niniejszej stronie. 

Użytkownik Serwisu nie może działać niezgodnie z prawem obowiązującym na terenie Polski i dobrymi obyczajami. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania z obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności z postanowieniami Kodeksu Karnego) i jego bezwzględnym przestrzeganiem. 

3. Wyłączenie odpowiedzialności. Administrator nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystanie informacji oraz wiedzy zawartej w szkoleniach. Administrator dołożył wszelkich starań, aby zawarte informacje były poprawne merytorycznie. Informacje zawarte w szkoleniach mają na celu edukację. Wykorzystywanie informacji zawartych w szkoleniach w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem jest zabronione.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia skierowane przeciwko działaniom Użytkowników, które naruszają niniejszy Regulamin lub obowiązujące prawo. Pełną odpowiedzialność za treść, jak i skutek takich działań/zaniechań ponosi Użytkownik.

Zmiana Regulaminu
1. Administrator może zmieniać regulamin.

2. Zmieniony regulamin zostanie opublikowany w Serwisie w postaci ujednoliconego dokumentu.

3. Administrator zobowiązany jest powiadomić Użytkowników o zmianie regulaminu.

4. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik jest zobowiązany rozwiązać umowę z Administratorem poprzez natychmiastowe usunięcie Konta. Nieusunięcie konta będzie odczytywane jako wyrażenie zgody na aktualnie obowiązujący regulamin.

Postanowienia końcowe
1. Administrator może przesyłać Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, niezapowiedziane wiadomości na temat produktów i usług własnych oraz produktów i usług swoich partnerów, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Kontakt
1. Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem.

2. Strony ustalają, że wszelka korespondencja może następować poprzez kanały elektroniczne – email: kontakt@educativo.pl lub formularz kontaktowy.

 

 

 

 

 

Logowanie

email
hasło
Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Zaloguj się

Resetowanie hasła

email
Resetuj

Rejestracja

imię
nazwisko
email
hasło
powtórz hasło
Chcę otrzymywać informacje o nowościach i promocjach
Zarejestruj się

Zamknij

Zamknij

Wpisz kod rabatowy

kod