Educativo.pl – Zdobądź Zawód Przyszłości - Programowanie Urządzeń Mobilnych - Administracja Systemami

Tworzenie cross-platformowych aplikacji Xamarin

Jeden kod - trzy platformy mobilne

 
Czy można stworzyć jedną aplikację, która będzie działać na różnych platformach mobilnych? Zaoszczędzić czas i pieniądze, a także przyspieszyć dystrybucję produktu na rynek? Tak!

Technologia Xamarin umożliwia programowanie zaawansowanych aplikacji mobilnych o szerokim zastosowaniu biznesowym. Wykorzystując framework Xamarin.Forms i współdzielone fragmenty kodu w krótkim czasie stworzysz aplikację, którą po niewielkich modyfikacjach będzie można zainstalować na urządzeniach z systemem iOS, Android i Windows.

Wykorzystując do programowania aplikacji środowisko Xamarin:

 • oszczędzasz czas, nie musisz przepisywać kodu w różnych językach - wszystkie wersje aplikacji napiszesz w języku C#,
 • zaawansowane kompilatory zadbają o dostosowanie interfejsu aplikacji do domyślnych rozwiązań, wykorzystywanych przez każdą z platform,
 • oszczędzasz czas, bo około 75% kodu piszesz tylko raz,
 • aplikacje zachowują wydajność projektów tworzonych w sposób natywny,
 • możesz korzystać ze wszystkich API stworzonych dla systemów iOS i Android,
 • masz dostęp do zawsze aktualnych wersji systemów operacyjnych,
 • możesz testować swoje aplikacje na fizycznych urządzeniach podpiętych do serwerów Microsoft.


Poznaj możliwości platformy Xamarin

Technologia Xamarin po przejęciu przez koncern Microsoft, została udostępniona bezpłatnie dla wszystkich deweloperów, jako dodatek do programu Visual Studio. Dodatkowo na GitHubie udostępniony został kod źródłowy i środowisko uruchomieniowe Xamarin SDK wraz ze wszystkimi bibliotekami i narzędziami. W ten sposób Xamarin z drogiego programu dla dużych firm stał się projektem open source, dostępnym do modyfikowania w dowolny komercyjny sposób.

Deweloperzy korzystający z możliwości jakie oferuje platforma Xamarin, nie muszą już przepisywać swoich aplikacji na każdą z platform mobilnych. Każdy element może zostać napisany w języku C#. Współdzielona część kodu może obejmować obsługę baz danych, logikę biznesową, testy jednostkowe, zastosowanie domyślnych UI, integrację z usługami sieciowymi, a także komunikację w czasie rzeczywistym. W zależności od skomplikowania projektu współdzielony fragment może wynosić ponad 75% całości tworzonego kodu dla każdej z wersji aplikacji.

Co ważne, Xamarin gwarantuje wsparcie dla najnowszych wersji mobilnych systemów już od dnia ich publikacji. W 100% obsługuje wszystkie natywne API obsługiwane przez platformy iOS i Android, a aplikacje kompilowane w Xamarin zachowują taką samą wydajność, jak aplikacje tworzone w środowiskach Android Studio i Xcode.

Dodatkowo deweloperzy korzystający ze środowiska Xamarin mają dostęp do bazy 2000 urządzeń fizycznych podpiętych do serwerów Test Cloud. Dzięki temu mogą przetestować tworzone aplikacje na niemal każdym smartfonie i tablecie, otrzymując szczegółowe informacje na temat wydajności działania na danym urządzeniu.

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs Tworzenie cross-platformowych aplikacji Xamarin przygotowany został dla osób, które mają już opanowane podstawy języka C# i znana jest im technologia .NET.

Realizując szkolenie dowiesz się, jak korzystać z technologii Xamarin do tworzenia aplikacji biznesowych na platformy iOS i Android. Poznasz dwa różne sposoby budowania współdzielonego kodu za pomocą frameworka MvvmCross lub Xamarin.Forms. Wraz z trenerem stworzysz od podstaw dwie aplikacje, które w pełny sposób pokazują zastosowanie najważniejszych elementów i funkcji wykorzystywanych w standardowych projektach. Zaczniesz korzystać z platformy Microsoft Azure i od podstaw stworzysz bazę danych w chmurze.

Gwarantujemy, że zaprezentowane w trakcie szkolenia rozwiązania ułatwią Ci tworzenie własnych, zaawansowanych projektów mobilnych w środowisku Xamarin.

Pamiętaj, że Xamarin dostępny jest jako bezpłatny dodatek do Visual Studio. Każdy może nieodpłatnie korzystać z tej technologii na potrzeby szkoleniowe. Dla uruchomienia aplikacji tworzonych na platformę iOS niezbędny jest dostęp do fizycznego urządzenia lub wirtualnego serwera z systemem macOS i zainstalowanym bezpłatnym środowiskiem Xamarin.Studio.

Zdobędziesz praktyczne umiejętności

W trakcie nauki stworzysz dwie aplikacje użytkowe: listę kontaktów i czat, za pomocą których poznasz zastosowanie wszystkich najważniejsze funkcjonalności wykorzystywanych w aplikacjach biznesowych.

 • Dowiesz się, jak w zaawansowany sposób korzystać z Xamarin.Android i Xamarin.iOS - kompilatorów języka C# do Javy i Objective-C
 • Poznasz strukturę aplikacji Android (manifest aplikacji) i iOS (Info.plist)
 • Nauczysz się budować interfejs aplikacji przy pomocy Storyboard i plików xml
 • Odkryjesz, jak wykorzystywać natywne API poszczególnych platform mobilnych do przekazywania parametrów, wyświetlania alertów i uruchamiania zewnętrznych aplikacji
 • Poznasz dwa style tworzenia cross-platformowych projektów w Xamarin – Shared Project i Portable Class Library
 • Dowiesz się, jak korzystać z frameworka MvvmCross do tworzenia aplikacji cross-platformowych w tradycyjnym podejściu Xamarin
 • Odkryjesz, jak publikować skrypty do automatycznego testowania UI na platformie Xamarin Test Cloud i sprawdzać działanie aplikacji na fizycznych urządzeniach podpiętych do chmury
 • Nauczysz się korzystać z REST API do integracji aplikacji z usługami sieciowymi
 • Dowiesz się, jak tworzyć WebAPI i korzystać z platformy Microsoft Azure
 • Poznasz zasady korzystania z frameworka Entity, służącego do obsługi rozbudowanych baz danych
 • Nauczysz się korzystać z frameworka NUnit i biblioteki MvvmCross.Test do tworzenia testów jednostkowych w środowisku .NET
 • Dowiesz się, jak używać Xamarin.Forms i framework Prism do tworzenia aplikacji współdzielących zdecydowanie większą część kodu niż w podejściu tradycyjnym
 • Odkryjesz, jak przy pomocy mechanizmu Custom Renderer i metody OnPlatform tworzyć natywne interfejsy dla każdej aplikacji
 • Nauczysz się korzystać z biblioteki SignalR do stworzenia dynamicznej komunikacji w czasie rzeczywistym
 • Dowiesz się, jak wykorzystywać framework Xamarin.UITest do tworzenia automatycznych testów interfejsu użytkownika
 • Odkryjesz, jak tworzyć bazy danych SQLite z wykorzystaniem biblioteki SQLite.NET


Plan szkolenia

 • Moduł: 1. Wprowadzenie do technologii Xamarin
  • 1.1 Plan szkolenia i wprowadzenie do technologii
   28:00
 • Moduł: 2. Tworzenie natywnych aplikacji Xamarin.Android
  • 2.1 Podstawy tworzenia aplikacji Xamarin.Android

   08:21
  • 2.2 Praca ze środowiskiem Xamarin.Studio oraz struktura projektu Android

   17:37
  • 2.3 Budowanie interfejsu użytkownika w oparciu o pliki xml (axml) – część 1

   19:18
  • 2.4 Budowanie interfejsu użytkownika w oparciu o pliki xml (axml) – część 2

   18:31
  • 2.5 Utworzenie formularza oraz przekazywanie parametrów między aktywnościami

   22:54
  • 2.6 Wyświetlanie alertów oraz uruchamianie zewnętrznych aktywności – mechanizm intencji

   16:11
 • Moduł: 3. Tworzenie natywnych aplikacji Xamarin.iOS
  • 3.1 Podstawy tworzenia aplikacji Xamarin.iOS

   04:48
  • 3.2 Praca ze środowiskiem Xamarin.Studio, Xcode oraz struktura projektu iOS

   11:04
  • 3.3 Tworzenie nawigacji w oparciu o storyboardy

   04:41
  • 3.4 Budowanie interfejsu użytkownika - dodawanie kontrolek, tabel oraz zasobów część 1

   21:09
  • 3.5 Budowanie interfejsu użytkownika - dodawanie kontrolek, tabel oraz zasobów część 2

   06:35
  • 3.6 Utworzenie formularza oraz przekazywanie parametrów między kontrolerami

   12:02
  • 3.7 Wyświetlanie alertów oraz uruchamianie zewnętrznych aplikacji

   16:09
 • Moduł: 4. Praca ze środowiskiem Visual Studio
  • 4.1 Praca ze środowiskiem Visual Studio

   03:05
 • Moduł: 5. Współdzielenie kodu z wykorzystaniem Shared Project i Portable Class Library
  • 5.1 Podstawy współdzielenia kodu - teoria

   26:43
  • 5.2 Podstawy współdzielenia kodu w praktyce

   11:09
 • Moduł: 6. Wykorzystanie frameworka MvvmCross
  • 6.2 Inicjalizacja oraz omówienie projektu MvvmCross - wiązanie danych

   11:44
  • 6.1 Implementacja cross-platformowych aplikacji w oparciu o framework MvvmCross

   06:44
  • 6.3 Tworzenie viewmodeli, komend oraz rejestracja usług platformowych

   21:01
  • 6.4 Dostosowanie widoku z listą w projekcie Xamarin.Android

   10:09
  • 6.5 Dostosowanie formularza, wymiana wiadomości między viewmodelami - IMvxMessenger

   16:37
  • 6.6 Stworzenie interfejsu użytkownika oraz usług platformowych dla projektu Xamarin.iOS część 1

   22:12
  • 6.7 Stworzenie interfejsu użytkownika oraz usług platformowych dla projektu Xamarin.iOS część 2

   16:07
 • Moduł: 7. Obsługa bazy danych SQLite
  • 7.1 Obsługa bazy danych (SQLite oraz wzorzec repozytorium) - teoria

   03:41
  • 7.2 Obsługa bazy danych w praktyce (SQLite oraz wzorzec repozytorium) - część 1

   19:49
  • 7.3 Obsługa bazy danych w praktyce (SQLite oraz wzorzec repozytorium) - część 2

   20:18
 • Moduł: 8. Integracja z usługami sieciowymi
  • 8.1 Integracja z usługami sieciowymi

   04:03
  • 8.2 Stworzenie projektu WebAPI oraz połączenie z bazą - Entity Framework

   25:56
  • 8.3 Wyhostowanie bazy na platformie Microsoft Azure oraz opublikowanie usługi REST API

   12:28
  • 8.4 Integracja z aplikacją mobilną (HttpClient)

   16:40
 • Moduł: 9. Tworzenie testów jednostkowych
  • 9.1 Tworzenie testów jednostkowych (NUnit oraz MvvmCross.Test) - teoria

   03:28
  • 9.2 Tworzenie testów jednostkowych w praktyce (NUnit oraz MvvmCross.Test)

   24:16
 • Moduł: 10. Wykorzystanie frameworka Xamarin.Forms oraz Prism
  • 10.1 Tworzenie cross-platformowych aplikacji z wykorzystaniem Xamarin.Forms oraz Prism

   09:37
  • 10.2 Inicjalizacja projektu Xamarin.Forms oraz dostosowanie viewmodeli do frameworka Prism

   22:48
  • 10.3 Wstrzykiwanie usług platformowych oraz wiązanie widoków z viewmodelami

   16:19
  • 10.4 Współdzielenie interfejsu użytkownika – implementacja aplikacji w języku XAML

   21:27
  • 10.5 Obsługa gestu swipe-to-delete oraz utworzenie strony formularza

   19:43
  • 10.6 Mechanizm pull-to-refresh

   04:49
  • 10.7 Tworzenie testów jednostkowych

   05:09
 • Moduł: 11. Komunikacja w czasie rzeczywistym na przykładzie aplikacji czat
  • 11.1 Komunikacja w czasie rzeczywistym na przykładzie cross-platformowej aplikacji czat

   01:59
  • 11.2 Utworzenie oraz opublikowanie huba usługi SignalR

   10:17
  • 11.3 Integracja aplikacji czat z usługą czasu rzeczywistego

   18:13
  • 11.4 Przygotowanie aplikacji czat w frameworku Xamarin.Forms

   15:46
 • Moduł: 12. Tworzenie automatycznych testów UI - framework Xamarin.UITest
  • 12.1 Tworzenie automatycznych testów UI z wykorzystaniem frameworka Xamarin.UITest

   07:53
  • 12.3 Przygotowanie testów dla projektu Xamarin.Android

   21:20
  • 12.2 Przygotowanie testów dla projektu Xamarin.iOS

   11:26
  • 12.4 Korzystanie z usługi Xamarin Test Cloud

   12:50

Odbierz certyfikat

Kursanci educativo.pl mogą bezpłatnie uzyskać certyfikat ukończenia szkolenia. Zdobycie certyfikatu jest dość proste, pod warunkiem, że rzetelnie wypełnisz 3 poniższe kroki:

1. Obejrzysz wszystkie lekcje wideo dostępne w szkoleniu.

2. Rozwiążesz testy, które pomogą Ci przygotować się do pomyślnego zdania egzaminu.

3. Zdasz egzamin on-line. Po uzyskaniu 70% pkt. certyfikat dostępny będzie do pobrania na Twoim koncie.

Więcej informacji o egzaminach i certyfikatach znajdziesz na naszym blogu.

Sprawdź za darmo

Kursy na platformie educativo.pl dostępne są w wersji on-line, dzięki temu możesz je realizować na dowolnym urządzeniu podłączonym do Internetu. Wystarczy, że zalogujesz się na swoje konto. Dodatkowo cały kurs wraz z załącznikami możesz pobrać na dysk komputera.

Rejestracja w serwisie educativo.pl jest bezpłatna. Zakładając konto uzyskujesz dostęp do bezpłatnych materiałów, czyli lekcji demo przypisanych do każdego z kursów. Dzięki możliwości obejrzenia darmowej lekcji poznajesz naszą platformę, trenerów oraz sposób w jaki prowadzone są szkolenia.

Już dziś rozpocznij naukę!

Realizując kolejne lekcje przygotowane w ramach szkolenia dowiesz się, jak w języku C# stworzyć aplikacje na system iOS i Android. Poznasz zastosowanie najważniejszych bibliotek i frameworków, które ułatwią i przyspieszą budowę zaawansowanych aplikacji biznesowych. Za darmo przetestujesz działanie swojego projektu na blisko 2000 urządzeń fizycznych dostarczanych w ramach Xamarin Test Cloud.

Najważniejsze cechy kursu Tworzenie cross-platformowych aplikacji Xamarin:

 • profesjonalny kurs on-line dostępny bez ograniczeń,
 • ponad 11 godzin materiału wideo w jakości HD,
 • otrzymasz certyfikat ukończenia szkolenia.
 • stały dostęp do platformy
  e-learningowej
  z testami on-line,
 • do pobrania: wszystkie lekcje wideo, prezentacja z teorią oraz kod źródłowy,


Ukończ kurs i zacznij tworzyć profesjonalne projekty biznesowe na wszystkie wiodące platformy mobilne!Zobacz podobne

Logowanie

email
hasło
Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Zaloguj się

Resetowanie hasła

email
Resetuj

Rejestracja

imię
nazwisko
email
hasło
powtórz hasło
Chcę otrzymywać informacje o nowościach i promocjach
Zarejestruj się

Zamknij

Zamknij

Wpisz kod rabatowy

kod